Menu

Huisregels

Om het verblijf van onze bezoekers op een prettige en veilige wijze te laten verlopen, gelden binnen ons gebouw de volgende huisregels:

 • bezoekers moeten zich kunnen legitimeren;
 • de directie behoudt zich het recht voor bezoekers te visiteren;
 • de directie behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot het gebouw te ontzeggen;
 • het is verboden in het gebouw te roken;
 • het in bezit hebben van soft- en harddrugs, gevaarlijke voorwerpen, wapens, messen, glas en/of blik, spuitbussen, stiften, vuurwerk, is verboden;
 • het handelen in soft- en harddrugs is verboden;
 • het mee naar binnen nemen van drank is niet toegestaan;
 • in beslaggenomen goederen worden niet geretourneerd;
 • het verspreiden van folders en flyers in het gebouw en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de directie van de Rodahal en gemeente Kerkrade;
 • bezoekers die tijdens het evenement het gebouw verlaten, wordt geen toegang meer verleend tot het gebouw;
 • huisdieren worden niet toegelaten;
 • voor dance-evenementen geldt tevens: bezoekers onder de 18 jaar hebben geen toegang.