Menu

KVV Herrezietsong

Datum Zon 24.02.2019
Aanvang 11:11 uur
Deur open: 10:00 uur

1.000 here, 1 jeveul!

Eemoal in 't joar is 't fes vuur alling ós here. Da weëd d'r jelaachd, jezónge en jemuutlieg inne jedrónke. 

Kijk voor meer informatie op www.kvv1936.nl of op de facebookpagina van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.

< Terug naar agendaoverzicht

Kate a 36 euro zunt tse jelde bij
- Tabakzaak Meertens, Postsjtroas 14
- Kantoorvakhandel Jos Buck, Eindersjtroas 59 
- Thuiskantoor/boekhandel Deurenberg, Maatsjtroas 23.

De kate zunt óch tse reservere via inne email an rk@kvv1936.nl. Sjrieft doadrin estebleef unne naam, ‘t adres, de postcode, woeënplaatsj, tellefongnómmer, e-mailadres, vuur wat vuur ing zietsoeng en wievöal kate ‘t mósse zieë.

Of vuur mitjlieder van d'r KVV, via het reservieroengssysteem van MijnKVV.