Menu

KVV Jalazietsong

Datum Zat 02.03.2019
Aanvang 20:11 uur
Deur open: 19:00 uur

Vasteloavend in jala sjtiel! Chique evver zicher óch jemuutlich weëd tsezame jelaachd, jezonge en jedanst.

Kijk voor meer informatie op www.kvv1936.nl of op de facebookpagina van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.

< Terug naar agendaoverzicht

Kate a 30 euro zunt tse jelde bij 

- Tabakzaak Meertens, Postsjtroas 14
- Kantoorvakhandel Jos Buck, Eindersjtroas 59
- Thuiskantoor/boekhandel Deurenberg, Maatsjtroas 23

De kate zunt óch tse reservere via inne email an rk@kvv1936.nl. Sjrieft doadrin estebleef unne naam, ‘t adres, de postcode, woeënplaatsj, tellefongnómmer, e-mailadres, vuur wat vuur ing zietsóng en wievöal kate ‘t mósse zieë. 

Of vuur mitjlieder van d'r KVV, via het reservieroengssysteem van MijnKVV.