Menu

KVV Prinse emfank

Datum Zon 27.01.2019
Aanvang 17:00 uur
Deur open: 16:30 uur

Kijk voor meer informatie ook op www.kvv1936.nl of op de facebook pagina van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.

< Terug naar agendaoverzicht