Menu

Omgaan met verdriet en verlies

Datum Don 01.03.2018
Aanvang 13:30 uur
Deur open: 13:00 uur

"Rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee" aldus Manu Keirse. Hij is klinisch psycholoog en verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven (B.). Hij is gespecialiseerd in het omgaan met verlies en verdriet en auteur van verschillende boeken die betrekking hebben op dit onderwerp. De lezing wordt georganiseerd door de Clustercliëntenraad Cluster Verpleeghuizen MeanderGroep en is gratis toegankelijk. U kunt kiezen uit twee data / tijdstippen. De zaal is een half uur voor aanvang van de lezing geopend. 

< Terug naar agendaoverzicht

Aanmelden is verplicht: meanderleren@mgzl.nl. Vermeld in uw mail op welke datum u wilt komen en met hoeveel personen. Vol = vol.