Menu

Ernst Hutter & Die Egerlander

Meer dan 1000 mensen bezochten op vrijdag 23 november de Rodahal om het optreden van Ernst hutter en de Egerländer Musikanten bij te wonen. De mooiste muziekstukken van het toenmalige orkest van wijlen Ernst Mosch werden ten gehore gebracht. Het orkest van Ernst Hutter heeft twee jaar geleden ook een concert in de Rodahal gegeven. Hij zegt dat het een plezier is om voor zo een enthousiast publiek te mogen spelen. Daar is hij bijzonder trots op. Behalve het succesvolle werk van Ernst Mosch werd er ook nieuwe muziekstukken gespeeld.  De 60-jarige Ernst Hutter is sinds 2003 orkestleider van de 'Egerländer'. 

Tekst en foto: Peter Trompetter