Menu

Damezietsong

De dameszietsóng, organisatie door de De Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936“, was weer super gezellig in een bomvolle Rodahal.

 
Het was een zondag van zang en plezier: ’t sjuntse óp de welt wat d’r Herjod hat jemaad, dat is ós Kirchroa went ’t zingt en laacht. 
De dameszitting in de Rodahal werd op de kop gezet door spetterende artiesten, prins jorren 1, de Raad van Elf en de dames zelf. Het was een onvergetelijke en geweldig feest in de Rodahal.
 
Tekst en foto: Peter Trompetter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1995

1993

1991

1990

1983

1979

1976

1975

1972

1967

1966

1962

1958