Menu

KVV Damezietsong

Datum 09.02.2020
Anfang 11:11 uur
Anfang: 10:00 uur

1.000 dames van Kerkrade en omgeving maken er samen een groot feest van in de Rodahal!

Kijk voor meer informatie op www.kvv1936.nl of op de facebookpagina van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.

< Zurück

Kate zunt tse jelde bij;
- Tabakzaak Meertens, Postsjtroas 14
- Kantoorvakhandel Jos Buck, Eindersjtroas 59 
- Thuiskantoor/boekhandel Deurenberg, Maatsjtroas 23.

De kate zunt óch tse reservere via inne email an rk@kvv1936.nl. Sjrieft doadrin estebleef unne naam, ‘t adres, de postcode, woeënplaatsj, tellefongnómmer, e-mailadres, vuur wat vuur ing zietsoeng en wievöal kate ‘t mósse zieë.

Of vuur mitjlieder van d'r KVV, via het reservieroengssysteem van MijnKVV.