Menu

KVV Jalazietsong

Datum 22.02.2020
Anfang 20:11 uur
Anfang: 19:00 uur

Vasteloavend in jala sjtiel! Chique evver zicher óch jemuutlich weëd tsezame jelaachd, jezonge en jedanst.

Kijk voor meer informatie op www.kvv1936.nl of op de facebookpagina van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.

< Zurück

Kate zunt tse jelde bij;

- Tabakzaak Meertens, Postsjtroas 14
- Kantoorvakhandel Jos Buck, Eindersjtroas 59
- Thuiskantoor/boekhandel Deurenberg, Maatsjtroas 23

De kate zunt óch tse reservere via inne email an rk@kvv1936.nl. Sjrieft doadrin estebleef unne naam, ‘t adres, de postcode, woeënplaatsj, tellefongnómmer, e-mailadres, vuur wat vuur ing zietsóng en wievöal kate ‘t mósse zieë. 

Of vuur mitjlieder van d'r KVV, via het reservieroengssysteem van MijnKVV.