Menu

KVV Vettdonnesjdiegzietsong

Datum 20.02.2020
Anfang 20:11 uur
Anfang: 19:00 uur

Vasteloavend mit de pap en de mam, d'r nonk en de tant, od en jonk! Ózze traditioenszietsóng woa 't jemuutlich is en woa tsezame weëd jelaachd, jezonge en jesjoenkeld.

Kijk voor meer informatie op www.kvv1936.nl of op de facebookpagina van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.

< Zurück

Kate zunt tse jelde bij;

- Tabakzaak Meertens, Postsjtroas 14
- Kantoorvakhandel Jos Buck, Eindersjtroas 59
- Thuiskantoor/boekhandel Deurenberg, Maatsjtroas 23

De kate zunt óch tse reservere via inne email an rk@kvv1936.nl. Sjrieft doadrin estebleef unne naam, ‘t adres, de postcode, woeënplaatsj, tellefongnómmer, e-mailadres, vuur wat vuur ing zietsóng en wievöal kate ‘t mósse zieë. 

Of vuur mitjlieder van d'r KVV, via het reservieroengssysteem van MijnKVV.