Menu

KVV Prinse emfank

Datum Zon 16.01.2022
Aanvang 15:11 uur
Deur open: 15:00 uur

Kijk voor meer informatie ook op www.kvv1936.nl of op de facebook pagina van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.

< Terug naar agendaoverzicht