Menu

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rust bij De Rodahal op de twee pijlers People en Planet.

People

Tot deze pijler worden bij De Rodahal prestaties op het sociaal-ethische vlak gerekend. Hoe gaat De Rodahal met het personeel om en hoe presteert De Rodahal op het vlak van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)?

De Rodahal tracht haar arbeidsomstandigheden te optimaliseren, waardoor er een laag personeelsverloop is. Daarnaast wordt getracht het verzuim te beperken door het creëren van grote betrokkenheid bij medewerkers. Deze betrokkenheid is onder andere mogelijk door het personeel centraal te stellen. Daarom sponsoren we diverse lokale verenigingen, vooral waar onze werknemers actief lid van zijn. Tot slot kijkt De Rodahal bij het opvullen van vacatures consequent naar mogelijkheden voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook deze mensen verdienen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Bij De Rodahal staat de mens centraal. 

Planet

Tot de pijler Planet worden bij De Rodahal prestaties gerekend op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe neemt De Rodahal haar verantwoordelijkheid op het gebied van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap?

De Rodahal houdt rekening met lekker, gezond en bovenal duurzame voeding. Zo stimuleert men duurzame voeding, onder meer via het ‘ECO’ keurmerk. Ook neemt De Rodahal haar verantwoordelijkheid op het gebied van het belasten van het milieu door gebruik te maken van duurzame bedrijfskleding, door het afval optimaal te scheiden, de inzet van duurzame schoonmaakmiddelen en de inzet van duurzame materialen. De Rodahal verstuurt zoveel mogelijk brieven, offertes, bestellingen en facturen per mail. Dit om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Daarnaast worden alle bestanden dubbelzijdig geprint en alleen indien dit noodzakelijk is. Tot slot zal er bij verbouwingen altijd rekening gehouden worden met MVO, door bijvoorbeeld handdoekrollen op toiletten te vervangen door blowers of sensoren te plaatsen op urinoirs en kranen.

Door middel van bovenstaande pijlers tracht De Rodahal haar steentje bij te dragen aan de maatschappij. Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij De Rodahal.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.